• bastian666
 • Tuck
 • cjcmusic
 • bng123
 • wolek
 • moyra
 • Martool
 • wandel
 • malborghetto
 • eyjolf
 • Kerisha
 • cataleya90
 • mocamoka
 • Bewegungsablauf
 • Stollentroll
 • LiebealleFarben
 • euler
 • guyver
 • aconcagua
 • inajaa
 • dzony
 • mzem
 • howardroark
 • bows-n-flowers
 • dol-blathanna
 • alexcopaci
 • protesedentaria
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

4338 e951
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacieniolubek cieniolubek
1841 34ee 500
smrut.jpg
Reposted fromatoman atoman viacieniolubek cieniolubek
3557 bf34 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaPaseroVirus PaseroVirus
4481 54ad 500
Reposted fromgrobson grobson viaPaseroVirus PaseroVirus
4482 2f4a 500
Reposted fromgrobson grobson viaPaseroVirus PaseroVirus
Przyjemności: Mężczyźni. Wino. Seks. Chodzenie po plaży boso. Muzyka w słuchawkach. Jazda samochodem w nocy. Pierwsza łyżka lodów. (...) Rozmowy z ludźmi, gdy nie zastanawiasz się, co powiedzieć, tylko słowa same z ciebie wypływają. Dobry film. Dobry serial. Długie pocałunki. Wieczór, który masz tylko dla siebie. Nieprzyjemności: Mężczyźni. Kłótnie. Słaby seks. Okres. Kolejki. Nadęte księżniczki. Ludzie opierdalający kelnerki.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viapiehus piehus
2680 727b 500
Reposted fromfungi fungi viaxal xal
2768 9e1f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxal xal
Reposted fromFlau Flau viaxal xal
3626 aad7
Reposted fromunterland unterland viaxal xal
3613 b473 500
Reposted fromnutt nutt viaxal xal
Reposted frommrrru mrrru viaxal xal
Reposted fromtgs tgs viaverdantforce verdantforce
4008 147e 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaverdantforce verdantforce
Reposted fromHeadbanger Headbanger viaverdantforce verdantforce
4563 a4f9 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaPaseroVirus PaseroVirus
0344 3202 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPaseroVirus PaseroVirus
Nie wmawiaj sobie, że był idealny tylko dlatego, że się zakochałaś. Nie wmawiaj sobie tego pod żadnym pozorem. Bo gdyby tak rzeczywiście było, gdyby posiadałby chociaż namiastkę tych cech, które mu przypisujesz siedziałby teraz przy tobie. Nigdy nie pozwoliłby ci odejść.
— Diana Sullivan
Reposted frompensieve pensieve viaBalladyna Balladyna
1235 f013
Reposted fromregcord regcord viajazon jazon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl